Logga in REDAir LINK Beräknare

Förutsättningar

Byggnadshöjd (m)
Ange byggnadens höjd, mätt från marken till den högsta höjden där REDAir ska monteras.
Väggtyp:
Här väljer du vilken typ av vägg systemet ska monteras på.
Platetjocklek (mm):
Skriv in önskad REDAir LINK isoleringsdjupet (100-350 mm)
Terrängklass
<P> <UL> <LI><B>Terrängtyp 0</B><BR> Vid hav eller öppen kust vid hav <P> <LI><B>Terrängtyp I</B><BR> Vid sjö eller slät mark utan hinder <P> <LI><B>Terrängtyp II </B><BR> Jordbrukslandskap med enstaka gårdar och träd <P> <LI><B>Terrängtyp III</B><BR> Förorts- eller industribebyggelse <P> <LI><B>Terrängtyp IV</B><BR> Stadsbebyggelse med byggnadshöjd minst 15 m på minst 15 procent av ytan
Skiva sågad till rätt format i fabrik
REDAir LINK kan levereras sågad i rätt bredd anpassat efter utvalda isolertjocklekar.
Förväntat spill (%)
Vid justering av REDAir LINK skivor kommer avsågningar ske som ger för korta bitar för användning. För att ta höjd för detta kan en spillprocent skrivas in - så att detta medräknas. Vi rekommenderar minst 7%

Beräkna

Fönster

  Bredd (mm):
Skriv in fönstrets storlek. Beräknaren tar själv hänsyn till skivtjockleken på LINK Board.
Höjd (mm):
Fönsteröppningens dimension anges i meter. Systemet lägger till skivtjocklek till beräkningen.
Antal
Ange antal fönster
Antal fönsterbeslag
Fönstebeslagsberäkning
Antal hörnbeslag
Beräknat antal hörnbeslag. Som standard räknas 1 per hörn - detta kan ändras ifall geometrin är annorlunda.
Antal förlängningsbeslag
Visar den rekommenderade mängden förlängningsbeslag. Systemet beräknar ett förlängningsbeslag per 1,2 meter. När förlängningsbeslag som ska användas som extra stöd (höga dörrar / fönster) rekommenderas att lägga till ytterligare ett antal.
 
Vänligen vänta
Lägg till fönstertyp
Beräkna
Fönsteröppning nr
Det finns ingen passande isolering för profilen.
Du har valt en fönsterhöjd som överstiger ROCKWOOL provningar och beräkningar. Fönstret kräver ytterligare beslag. Kontakta ROCKWOOL för mer info.
Du har valt en fönsterbredd som överstiger ROCKWOOL provningar och beräkningar. Fönstret kräver ytterligare beslag. Kontakta ROCKWOOL för mer info.
Du har valt en fönsterstorlek som överstiger ROCKWOOL provningar och beräkningar. Fönstret kräver ytterligare beslag. Kontakta ROCKWOOL för mer info.
Totalt
Fönster nr
Pris totalt - fragt tilgår
Rabatt
Artikel nr. Antal Beskrivning Pris
,
skivor/pall
Antal m2 LINK Board som levereras: m2
Total förbrukning: m
Antal LINK board (hela 3m-längder): stk.
Antal löpmeter LINK Board som levereras: m
Platetjocklek (mm)::
, st/paket
( motsvarar stk. )